TOP

地域経営学会の公式ホームページへようこそ

社会のニーズに応えると共に、
 社会をリードする地域経営学会」を目指して

地域経営学会は、2014年11月16日に青森県大鰐町において「地域経営学会発起人会」および「第1回地域経営学会理事会」を開催し、日本で最初の「地域経営学に関する専門的研究学会」として設立され、スタートしました。

本州最北端の地、「青い森・青森」から、地域経営学会の活動をスタート

新たな時代の「社会のニーズに応えると共に、社会をリードする地域経営学会」を目指して、学会員と共に「地域経営学に関する専門的研究学会」としての社会的使命を果たしていきます。

地域経営学会の役員

新着ニュース一覧

第 2 回地域経営合同研究大会の開催要項(対面)
第45回地域経営学会研究大会 (2023.9.16 対面と一部オンライン)
第44回地域経営学会研究大会 (2023.8.4 対面とオンライン)